Σύλλογος Αποφοίτων CGS

Ο Σύλλογος Αποφοίτων CGS (Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα) που ιδρύθηκε το 1989 και αναδιαρθρώθηκε το 2004, συνενώνει τις δυνάμεις πολλών ανθρώπων με κινητήρια δύναμη τις κοινές μνήμες από τα σχολικά τους χρόνια. Η ηθική, επαγγελματική και πνευματική ενίσχυση των μελών του, καθώς και η καλλιέργεια των κοινωνικών τους σχέσεων αποτελούν πρωταρχικούς στόχους του Συλλόγου μας. Πρόκειται για μία κοινότητα ανθρώπων από διάφορους χώρους, επικεντρωμένη στην ενίσχυση, κατά γνώση και συνείδηση, των αυριανών πολιτών αλλά και ηγετικών στελεχών.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η στήριξη των μελών του ενισχύοντας τις προσωπικές και επαγγελματικές τους σχέσεις, μεταφέροντας γνώση, δημιουργώντας ευκαιρίες για ανάπτυξη και συνεισφέροντας μαζί τους στη κοινωνία.

Ο σκοπός του Συλλόγου πραγματώνεται μέσα από τη δημιουργία σειράς πολιτιστικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, αθλητικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.