Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνογερμανικής Αγωγής

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Ελληνογερμανικής Αγωγής (ΣΑΕΕΑ) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1995. Αναδιοργανώθηκε το 2016 και διοικείται από 7μελές Συμβούλιο με στόχους τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των μελών του Συνδέσμου με κάθε πρόσφορο τρόπο, που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική, ηθική και υλική αλληλεγγύη καθώς και τη σύναψη και διατήρηση φιλικών σχέσεων με σωματεία σπουδαστών, μορφωτικών ή πνευματικών συλλόγων άλλων σχολών. Τέλος, ο Σύνδεσμος συμμετέχει στην οικονομική, πνευματική, μορφωτική, αθλητική και καλλιτεχνική ζωή της χώρας.